بررسی نحوه کارگزاری IUD توسط کارشناس رسمی دادگستری مامایی

IUD یا Intra Uterine Device  به معنی وسیله ی درون رحمی می باشد. از این وسیله برای جلوگیری از بارداری استفاده و درون رحم گذاشته می شود. متداول ترین فرم آن به صورت حرفT  می باشد. IUD با درصد اطمینان 99 و به مدت طولانی یعنی 3 تا 10 سال عملکرد دارد. IUD دو نوع می باشد: نوع اول آن مسی بوده وتا 10 سال موثر می باشد. نوع دوم آن که هورمون آزاد می کند ، به نام های مختلف کایلینا ، میرنا ، اسکایلا و لیلتا شناخته می شود. برای اطلاعات بیشتر از این وسیله می توانید از یک کارشناس مامایی راهنمایی بخواهید.

نحوه ی عملکرد IUD : با توجه به اطلاعاتی که یک کارشناس دادگستری مامایی در مورد نحوه ی عملکرد IUD در اختیار ما قرار داد ، به این نتیجه رسیدیم که IUD مانع از رسیدن اسپرم به  تخمک می گردد. IUD مسی ، موجب التهاب در دیواره ی رحم شده و همین التهاب از رسیدن اسپرم به تخمک جلوگیری می کند. همچنین مس باعث کشته شدن اسپرم می شود. پس احتمال خیلی کمی وجود دارد که اسپرم های زنده ی باقی مانده خود را به تخمک برسانند و بتوانند تخمک را بارور کنند. در نوع پروژسترونی ، در دهانه ی رحم لایه ی مخاطی ضخیمی ایجاد می کند که مانع از ورود اسپرم به داخل رحم گردد و نیز این هورمون دیواره ی رحم را نازک کرده که حتی اگر تخمکی لقاح یافت و بارور شد ، نتواند مراحل بعدی تکامل خود را در دیواره ی رحم به خوبی پشت سر بگذارد .

چه شرایطی روش IUD را ناموثر می کند : طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مامایی ، وقتی قبل از استفاده از IUD باردار باشید یا اختلال در رحم و سرویکس رحم یا خون ریزی های غیر طبیعی یا عفونت واگیر در ناحیه پرینه و لگن و غیر قابل درمان داشتید ، این روش برای شما ناموثر خواهد بود.

چگونه یک پزشک زنان با نظارت کارشناس رسمی مامایی IUD را تعبیه می کند: قبل از این عمل ، اول باید مطمئن باشد که این زن باردار نباشد و همچنین احتمال بارداری را هم نداشته باشد و سپس بعد از انجام معاینات لازم اقدام به کارگذاشتن IUD کند. برای مطمئن شدن از عدم عفونت ممکن است نمونه گرفته شود.

ابتدا پزشک با اسپکولوم واژن ، دهانه ی رحم را باز کرده و با کمک وسیله ی دیگری که اندازه گیری می کند ، عمق رحم را اندازه گرفته و به این ترتیب محل دقیق قرارگیری IUD تعیین می شود. سپس پزشک بازوهای T شکل IUD را جمع کرده و IUD شبیه خط می شود و این چنین وارد رحم می کند. با قرارگرفتن داخل رحم ، این بازوها باز می شود.

عوارض IUD :خون ریزی که موجب کم خونی فقر آهن می شود. احتمال خون ریزی بین 10 تا20 درصد می باشد. درد که حتی ممکن است منجر به خارج کردن IUD گردد و احتمال آن بین 15 تا 40 درصد گزارش شده است. عفونت های لگنی در هنگام جای گذاری IUD امکان ورود باکتری ها زیاد است. پارگی رحم در صورتی که توسط افراد بی تجربه و بدون مهارت انجام شود می تواند حتی باعث انسداد روده شود. احتمال حاملگی و حاملگی خارج رحمی که منجر به سقط می شود. میزان حاملگی خارج رحمی در مصرف کنندگان IUD هورمونی بیشتر است .خروج خود به خود IUD بین 4 تا 30 درصد این احتمال وجود دارد. مرگ و میر معمولا بعد از عوارض سقط خود به خود سپتیک و حاملگی خارج رحمی به وجود می آید. هر گونه عارضه ای که به دلیل عدم مهارت پزشک و یا سهل انگاری او در مراحل مختلف مشاوره و هنگام کارگذاری IUD برای فرد به وجود آید ، باید به مراجع قضایی گزارش شود.