کارشناس رسمی دادگستری رشته مامایی و معاینه پرده بکارت

سالم بودن و نبودن پرده بکارت یکی از دغدغه های ذهنی پسر و دختر است ،  خیلی از دختران قبل از عروسی و در دوران عقد تن به خواسته ی مرد میدهند و بعد از عروسی همسرش او را به نامردی و عدم باکره بودن طلاق می دهد.کارشناس رسمی دادگستری رشته مامایی به دختران توصیه می کند که قبل از عقد پرده بکارتشان معاینه شود تا بعدا از اتهام همسر و تهمت های بقیه جلوگیری شود.دختران برای معاینه پرده بکارت می توانند از کارشناس رشته مامایی کمک بگیرند ، برای انجام معاینه توسط این کارشناس فرد بر روی یک صندلی و در وضعیت لیتاتومی قرار می گیرد تا فرد معاینه کننده تسلط کامل بر دستگاه تناسلی فرد داشته باشد و با استفاده از وسایل پزشکی مخصوصی معاینه را انجام می دهد و متوجه می شود که پرده بکارت دختر سالم است یا خیر . ضمنا این کار فقط توسط افراد ماهر باید انجام شود ؛ چون اشتباه در این کار ممکن است موجب آسیب به پرده بکارت فرد شود. برخی از دختران خودشان اقدام به معاینه می کنند. لازم است بدانید که  با انجام این کار توسط خود فرد ممکن است پرده بکارتش آسیب ببیند و عواقب آن نیز بر گردن خود فرد می باشد. به خاطر مراجعه زیاد دختران به مراجع قضایی به دلایلی مانند اتهام همسر و تجاوز ، باعث شده که روش های جدیدی برای معاینه پرده بکارت انجام شود. به گفته ی کارشناس دادگستری رشته مامایی یکی از روش هایی که برای معاینه پرده بکارت در پزشکی قانونی انجام می شود ، استفاده از کولپوسکوپی می باشد. در این روش فرد به پشت دراز میکشد و پاهایش را جمع می کند و پزشک از اسپکولوم برای باز کردن دهانه واژن استفاده می کند و کولپوسکوپ را چند سانت داخل فرج می برد و نور کولپوسکوپ باعث میشود دکتر به راحتی متوجه سالم بودن یا نبودن پرده بکارت شود.

نکات مهم برای معاینه پرده بکارت

برای انجام معاینه پرده بکارت دستور مراجع قضایی لازم است . کارشناس رسمی رشته مامایی در این باره بیان می کند که ابتدا فرد باید شکایتش را تنظیم کند ، سپس با حکم دادگاه برای انجام معاینه به پزشکی قانونی مراجعه کند . بدون نامه دادگاه این کار را انجام نمی دهند.

اگر دختر به دلیل تجاوز خواستار معاینه پرده بکارت باشد بهتر است فورا برای انجام معاینه به مراجع قضایی مراجعه کند. چون فقط ظرف ۲۴ ساعت اول می توان تشخیص داد که توسط آن فرد بوده یا نه و بعد از ۲ هفته تشخیص آن تقریبی است.

اگر معاینه پرده بکارت توسط افراد متخصص و ماهر انجام شود ، باعث آسیب به پرده بکارت‌ نمی شود.پزشکی قانونی علت پرده بکارتی که در مدت ۶ ماه پاره شده باشد را می تواند تشخیص دهد.اگر دختر پرده بکارتش را ترمیم کرده باشد ، پزشک قانونی با معاینه می تواند تشخیص دهد.